Főoldal>Kiszervezési lista

Kiszervezési lista

Bankoljon, ahogy Ön szereti
MELLÉKLET A VÁLLALATI ÜGYFELEK KONDÍCIÓS LISTÁJÁHOZ A CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEIRŐL
Hatályos: 2020. február 28-tól
Hivatkozással a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 68. § (12) bekezdésére, a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 80., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) ("Bank„) ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja az Ügyfeleket a Bank kiszervezett tevékenységeiről:
Kiszervezett tevékenységet végzők Kiszervezett tevékenység
Binarit Zrt.
(székhely: 1139 Budapest, Váci út 95., cégjegyzékszám: 01-10-048607)
a Bank által használt számítógépes rendszerekkel kapcsolatos rendszertámogatási szolgáltatások nyújtása
Citibank N. A.
(székhely: 701 East 60th Street North, - Sioux Falls, South Dakota, 57104 USA)
a vállalati ügyfelek FATCA és egyéb adójogszabályi követelményeken alapuló (pl. CRS) illetőségvizsgálata során végzett dokumentáció gyűjtés, Flexcube rendszerben történő adatrögzítés, adat validálás

a Bank által alkalmazott internetes telekommunikációs rendszerrel kapcsolatos rendszertámogatási szolgáltatások nyújtása

alapszintű egyeztetés: a levelező bankoktól kapott nostro számla kivonatok feltöltése és automatikus egyeztetése a banki főkönyvi számlákkal

globális pénzügyi üzenetkezelő szolgáltatások üzemeltetése

számlanyitáshoz szükséges dokumentáció beszerzése, előzetes átnézése, melybe beletartozik a banki aláírók és cégjegyzők körének megújítása, cég adataiban történő változásokhoz kapcsolódó dokumentumok megküldése, számlazárási instrukciók továbbítása, további számlanyitásokhoz kapcsolódó szerződések küldése

a Bank pénzmosási monitoring tevékenységéhez kapcsolódó rendszerfejlesztési és karbantartási feladatok

a Citibank egyik ügyféladatbázisának üzemeltetése, valamint az ügyfelek és tranzakcióik pénzmosási szempontból történő regionális és globális szintű elemzése

közreműködés pénzügyi és kontrolling jelentések készítésében

belső átvezetési számlák egyeztetését szolgáló rendszer felügyelete és karbantartása, a vállalati bank főkönyvi, elektronikus banki rendszerének bevezetésével, támogatásával, liszenszelésével és fejlesztésével kapcsolatos egyes szolgáltatások, melyek magába foglalják különösen: a távoli rendszer támogatást, az új szoftver verziók kibocsátása és a napi rendszertámogatási feladatok

EMEA Data Center szolgáltatások, munkaállomásokhoz kapcsolódó szolgáltatások, elektronikus üzenetküldés és mobilkommunikáció, hálózati infrastruktúra, internet szolgáltatás, telekommunikáció és konferencia, operáció és technológia infrastrukturális és közvetlen támogatási költségek képzésével kapcsolatos feladatok, technológiai és adminisztratív szolgáltatások a Quantum FX alkalmazáshoz kapcsolódóan

a Bank pénzmosás elleni tevékenysége végzését támogató vizsgálati részfeladatok végzése

a mérlegszámlák hó végi rekonsziliációjának ellenőrzése, analitikus alátámasztásának dokumentálása, eltérések eszkalálása, és felvitele az e-Recon rendszerbe, statisztika és MIS készítése

Jogi dokumentációhoz kapcsolódó szolgáltatások: a jogi dokumentáció adatainak karbantartása a Citi jogi dokumentációs rendszereiben, szükség esetén a jogi dokumentáció tárolása, az előbbiek szerinti adatok és dokumentumok rendelkezésre bocsátása jelentéstételi és kockázatkezelési célokra.

információbiztonsági szolgáltatás nyújtása

Vállalati bank operáció és technológia felügyeleti szolgáltatás nyújtása

Treasury (MSST) és Pénzforgalmi és Kereskedelem-Finanszírozási (TTS) szolgáltatásokhoz kötődő terméktámogatási és szoftverfejlesztési szolgáltatás nyújtása

Ügyféladatbázis karbantartása a devizacsere-, lekötött betét-, kihelyezés- és értékpapír tranzakciók lebonyolítására szolgáló rendszerben
Citicorp Services India Private Limited
(székhely: C-54&C-55, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E) First International Financial Centre, 8, Mumbai, 400051, India)
(i) pénzügyi zárással kapcsolatos teendők – hóvégi elhatárolások könyvelése, management jelentések készítése, (ii) jelentésszolgálat - US GAAP előírásoknak megfelelő jelentések készítése, magyar felügyeleti jelentések, (iii) mérlegszámlák hóvégi ellenőrzése,egyenlegeik alátámasztása és jelentése, (iv) treasury riportok – likviditási és kamatkockázati jelentések készítése, (v) költségvetés tervezése és nyomon követése, varianciák ellenőrzése, vezetői jelentések készítése
a treasury ügyletek könyvelését, MIS jelentések készítését és kockázatkezelést biztosító „eDealer” internet alapú front és middle office rendszer, és az elektronikus devizatőzsdei és pénzpiaci kereskedést biztosító „CitiTreasury Online Kereskedés és Online Visszaigazolás” alkalmazás támogatása, karbantartása és rendszerfejlesztése
Kockázatelemzés készítése a meglévő és új ügyfelek pénzügyi teljesítménye alapján
fizetési rendszerek folyamatbányászatához kapcsolódó szolgáltatás támogatása
Citigroup Global Markets Limited-UK
(székhely: Citigroup Centre 33 Canada Square London E14 5LB United Kingdom)
Citi Piacfelügyelet tevékenységei, vizsgálatok, valamint a kapcsolódó rendszerek fejlesztése és karbantartása.
Citigroup Global Markets Operations and Technology LLC
(székhely: Citigroup Centre 33 Canada Square London E14 5LB United Kingdom)
Rendszerfejlesztési támogatás nyújtása (pl. AMC rendszerhez: GFCID készítése és karbantartása)
Citigroup Technology Inc.
(székhely: 388 Greenwich Street, New York, NY10013 USA)
desktop, replikáció, messaging&mobile, e-mail, office communicator, Sharepoint portal szolgáltatások, desgold távoli hozzáférés szolgáltatások, adatközpont és adattárolás szolgáltatások

a Bank pénzmosás elleni tevékenységének végzését támogató egyik adatbázis üzemeltetése
Codebase Kft.
(székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 15. I. 27. Cégjegyzékszám: 01-09-725607)
CitiDirectBE Online rendszerrel és egyéb távoli hozzáférést biztosító rendszerekkel kapcsolatos telepítési, tesztelési, Electronic Banking HelpDesk szolgáltatás
Lakossági archív rendszer üzemeltetése és támogatása
Criterion Készpénzlogisztikai Kft.
(székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai u. 21-25., cégjegyzékszám: 01-09-070377)
pénz- és értékpapírszállítási, bankkártya szállítási, valamint pénzfeldolgozási és értékőrzési tevékenység
Drescher Magyarország Kft.
(székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 31., cégjegyzékszám: 01-09-161129)
számlakivonatok nyomtatása, borítékolása, egyéb reklámanyagokkal együttes postázása, postai készpénzfizetési megbízások ellenértékének jóváírását kísérő részletező mellékletek nyomtatása, borítékolása, postázása
Iron Mountain Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV.-V. em., cégjegyzékszám: 01-09-364901)
a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe lakossági és vállalati ügyfélanyagának tárolása, őrzése és megsemmisítése
IDEMIA Hungary Kft.
(székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 9. cégjegyzékszám: 13-09-102194)
Bankkártyák, valamint az azzal kapcsolatos értesítő levelek gyártása, megszemélyesítése és postára adása
PSC Cégszerviz Kft.
(székhely: 1134 Budapest, Rózsafa u. 13-17., cégjegyzékszám: 01-09-676822)
recepciós és dokumentáció kezelési feladatok végzése
Reisswolf Budapest Adat- és Dokumentumkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1097 Budapest, Illatos út 6.)
(cégjegyzékszám: 01-09-715780)
Bizalmas iratok megsemmisítése
SIA Central Europe Zrt.
(székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 4., cégjegyzékszám: 01-10-041848)
kártya management szolgáltatások az online tranzakció engedélyezést is beleértve
CitiDirect online banki rendszer belépéshez használt SafeWord / MobilePASS token
0-24 órás letiltásához nyújtott telefonos ügyfélszolgálat
csalásmegelőzési rendszer üzemeltetése és kapcsolódó ügyfélszolgálat működtetése
Tata Consultancy Services Limited
(székhely: Goregaon-East, Western Express Highway, 4th floor, Bldg no. B3, Mumbai, 400063, India)
különböző kereskedelmi finanszírozáshoz kapcsolódó termékek, - pl. akkreditívek, okmányos beszedések, számla diszkontálás - feldolgozásában való részvétel
Xerox Magyarország Kft.
(székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 2/B. ép. 2.em., cégjegyzékszám: 01-09-167204)
dokumentum-kezelés (iratanyag sokszorosítás, másolás, nyomtatás)
VS Controls Kft.
(székhely: 1037 Budapest, Hunor utca 62 A/2. Cégjegyzékszám: 01-09-368121)
Központi Hitelnyilvántartó Rendszer adatainak kezelése; Citibank belső jelentési kötelezettségének biztosítása, Citibank jogszabályokban szabályozott jelentési kötelezettségének biztosítása
IBM United Kingdom Ltd.
(székhely: 76 Upper Ground, Southbank, London SE19PZ
Volt lakossági archív ügyféladatbázis és szkennelt dokumentumok tárolása, illetve az ezeket kezelő rendszer üzemeltetése és támogatása.
Print
Hitelezés
Treasury