Általános információk a lakossági ügyfélszámlákkal kapcsolatban

Tisztelt egykori Lakossági Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a lakossági és a CitiBusiness kisvállalati ügyfélszámlák átadása az Erste részére 2017. február 4-én megtörtént. Ezen számlákkal kapcsolatban kérjük, hívja az Erste TeleBank telefonos ügyfélszolgálatát , a bel- és külföldről is hívható
+36 1 298 0222 telefonszámon. A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért kérjük keresse fel az Erste Bank honlapját a

https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/mindennapi-penzugyek/elektronikus-szolgaltatasok/erste-telebank címen

A Citibank biztosítja, hogy a Bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó észrevételét, panaszát bárki – függetlenül attól, hogy a Citibank ügyfele –e vagy sem, közölhesse.

Amennyiben az Ön lakossági vagy CitiBusiness kisvállalati szerződései 2017. február 4. előtt megszűntek vagy felmondásra kerültek a Citibanknál, a bezárt számlákkal kapcsolatos kérdéseit, kéréseit, illetve panaszát – az alábbiak szerint, a bárki számára elérhető csatornákon – közölheti, illetve teheti meg:

- szóban: személyesen a Budapest XIII. kerület, Váci út 80. szám V.emeletén alatt található Citibank székházban, vagy telefonon munkanapokon hétfőtől péntekig 8.00-17.00-ig, a 06 1 288 2330-as helyi tarifával hívható telefonszámon, illetve csütörtökön (amennyiben az nem munkaszüneti nap) 17.00-20.00-ig a 06 1 298 8801-es helyi tarifával hívható telefonszámon,

- írásban: személyesen benyújtva a Budapest XIII. kerület, Váci út 80. szám V.emeletén található Citibank székházban, faxon az alábbi fax számon: 06 1 3745100, vagy postai úton a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, 1367 Budapest, Pf.123. címre címezve, - e-mailben a panaszkezeles@citi.com címen.

Panaszkezelési tájékoztató:

Amennyiben a Citibank a panaszát elutasítja, panaszával kapcsolatosan Ön a Citibank álláspontjával nem ért egyet vagy a 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telt el akkor a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • 1. Amennyiben panasza a szerződés létrejöttével és teljesítésével és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére irányult, úgy Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 96-130/B. §-ai szerint a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat (levelezési cím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.telefon: 061-4899-100, e-mail cím: pbt@mnb.hu) pénzügyi fogyasztói vita kezdeményezése érdekében. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület határozata a Citibankra nézve csak ajánlás, amennyiben úgy nyilatkozunk, hogy az eljáró tanács döntését kötelezésként nem fogadjuk el. Kötelezést tartalmazó határozattá csak akkor válhat, ha a Citibank a Pénzügyi Békéltető Testület döntését magára nézve kötelezőként ismeri el (alávetés) vagy alávetési nyilatkozat hiányában a Pénzügyi Békéltető Testület előtt 2017. január 1-től kezdődően indult azon eljárásokban, amikor a fogyasztó kérelme megalapozott, az érvényesíteni kívánt igénye (sem a kérelemben sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor) nem haladja meg az Egymillió forintot és a felek között nem jött létre egyezség.
  • 2. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárástól függetlenül Ön a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Citibank felügyeleti szervéhez, a Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi Központjához (MNB) is fordulhat: (levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777., telefon: 061-4899-100, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu).
  • 3. Mindezeken felül Önnek lehetősége van arra is, hogy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére a hatályos vonatkozó jogszabályok, illetve az adott szerződés szerint bírósági eljárást kezdeményezzen az adott eljárásra illetékes bíróság előtt.

Fogyasztói panasz nyomtatvány

Az MNB panaszkezelési nyomtatványai itt elérhetőek.

Kiszervezési lista

Adatvédelmi Nyilatkozat (magyarul)

Privacy Statement (in English)

Tudnivalók a lakossági ügyfélszámlák átadásakor megszűnt csoportos biztosításokról

A Citibank Megbízható Gondoskodás - Daganatos megbetegedések esetére szóló biztosítás

Biztosítási feltételek: A biztosítás részletes feltételeit a Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató elnevezésű dokumentum tartalmazza.

Elérhetőség: AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe Ügyfélszolgálat: + 36-1-801-08-01 (ingyenes)

Kárbejelentés: Esetleges kárigényeket a AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe Kárbejelentési Osztályán kell bejelenteni. A kárrendezést teljes mértékben a Biztosító intézi. AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe Kárbejelentés: +36-1-801-08-01

Citibank Utazási Csomag

Biztosítási feltételek: A biztosítás részletes feltételeit a Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató elnevezésű dokumentum tartalmazza.

Elérhetőség: AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe Ügyfélszolgálat: + 36-1-801-08-01

Kárbejelentés: A biztosító szolgáltatásának alapfeltétele a káresemény haladéktalan bejelentése a Travel Guard-nál a +36-1-501-1501 telefonszámon, amely a nap 24 órájában hívható. Előzetes egyeztetés hiányában igénybe vett szolgáltatás esetén a biztosító kötelezettségi maximum 150 USD-nek megfelelő forint összegre korlátozódik, kivéve, ha a biztosított egészségi állapota nem tette lehetővé az előzetes egyeztetést.

Minden kárigényt a bekövetkezést követő 30 napon belül az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepénél (1133 Budapest, Váci út 76.) írásban kell bejelenteni.

Citibank Személyi Hitelhez kapcsolódó (hitelfedezeti) élet-, baleset-, egészség és munkanélküliségi biztosítás

Biztosítási feltételek: A biztosítás részletes feltételeit a "Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank személyi hitelhez kapcsolódó élet-, baleset,- egészség,- és munkanélküliségi biztosításról (PLoC-3) és Ügyféltájékoztatók" elnevezésű dokumentum tartalmazza.

Elérhetőség: Generali Biztosító Zrt. Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-452-3333.

Kárbejelentés: A kárrendezést teljes mértékben a Biztosító intézi. Kérjük, a szolgáltatási igénybejelentőt és a Biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumokat küldje el az alábbi címre, hogy a Biztosító a szolgáltatási igény elbírálását mielőbb megkezdhesse: Generali Biztosító Zrt. 7602 Pécs, Pf.: 888. További információért forduljon a Biztosító Telefonos ügyfélszolgálatához: +36-1-452-3333.

Panasztételi lehetőség

A biztosításokat érintő panaszokkal a szolgáltatást nyújtó Biztosítóhoz fordulhat.

Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank

Print