1. Főoldal
  2. >
  3. Elszámolási és forintosítási információk

Elszámolási és forintosítási információk

Tisztelt Ügyfelünk!

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény, továbbá az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény alapján előírt elszámolási és forintosítási kötelezettségének a Citibank maradéktalanul eleget tesz. Az elszámolás eredményéről és az új törlesztő részletről a törvényben meghatározott határidőben tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket.

Ezen az oldalon a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási és forintosítási információkat, illetve az azokhoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze. Az információk folyamatosan frissülnek, így mind bankfiókjainkban, mind weboldalunkon elérhetőek a legfrissebb információk és szükséges dokumentumok egyaránt!

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről


Közzététel a 2015. évi CXLV. törvény szerinti forintosítási kötelezettség teljesítéséről


MNB Tájékoztató


Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás megküldésének határidejéről - forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában


Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás megküldésének határidejéről - deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában


Információ az elszámolással kapcsolatos panaszkezelésről


Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták, elszámolási és szerződésmódosítással kapcsolatos ügyekben kezdeményezett eljáráshoz

A dokumentumok elérhetőek közvetlenül a Magyar Nemzeti Bank honlapján az alábbi linken:
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok


Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták MNB honlapon belüli elérhetősége:

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok


Letölthető dokumentumok(igénybejelentők, nyilatkozatok)

Tájékoztatás 2015. február 1-jét megelőzően gyűjtőszámlahitellel rendelkező fogyasztók részére

Print