1. Főoldal
  2. >
  3. Magáncsőddel kapcsolatos információk

MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Tisztelt Ügyfelünk!

A természetes személyek adósságrendezési eljárása (továbbiakban: magáncsőd) egy olyan jogintézmény Magyarországon, amelynek célja, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő vagy túlzottan eladósodott magánszemélyek részére biztosítson lehetőséget a fizetőképességük helyreállítására.

A magáncsőd eljárást a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (továbbiakban: Are tv.) és annak végrehajtási rendeletei szabályozzák.

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás általános tudnivalóiról, ezen belül különösen a hitelezők bejelentésével összefüggő tudnivalók:


A fenti tájékoztatót elérheti közvetlenül a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján is a következő linkre kattintva:


A magáncsőd eljárással kapcsolatban bővebb információkat a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján érhet el, amely a következő:


Magáncsőd eljárás kizárólag a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a honlapján közzétett alábbi formanyomtatványok kitöltésével kezdeményezhető a főhitelezőnél.


A formanyomtatványokat és a kitöltési útmutatót letöltheti a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjáról is az alábbi linkre kattintva:


Bankfiókjaink elérhetősége és nyitvatartási ideje valamint postacímünk, ahová a Citibank, mint főhitelező részére a magáncsőd kérelem benyújtható:


Tájékoztatjuk, hogy a Citibank az Are. tv. 4. § (6) bekezdés szerint nem minősül összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó pénzügyi intézménynek illetve az ilyen intézménnyel számviteli jogszabályok szerint kapcsolt vállalkozásnak.

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során a Citibank, mint főhitelező tevékenységével kapcsolatos panaszok közlésének, kezelésének és azok elintézése dokumentálásának módjára a Citibank által alkalmazott általános panaszkezelési szabályok vonatkoznak, amelynek részletes szabályai az alábbi linken találhatók:


A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának a magáncsőd eljárással kapcsolatos tájékoztatóit az alábbi linkeken érheti el:


Print