1. Főoldal
  2. >
  3. FATCA Tájékoztató

FATCA Tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!
Alábbiakban rövid tájékoztatót nyújtunk a FATCA szabályozásról.
A FATCA a 2010 márciusában az Amerikai Egyesült Államokban (USA) elfogadott és kihirdetett Foreign Account Tax Compliance Act (külföldi számlák adómegfelelésére vonatkozó törvény) rövidítése. A FATCA célja annak biztosítása, hogy az USA-személyek az USA-n kívüli pénzügyi eszközeik tekintetében is megfizessék az USA által meghatározott megfelelő adót.
A FATCA szabályozás értelmében a külföldi pénzügyi intézményeknek új,
szélesebb körű átvilágítási és nyilvántartási rendszert kell bevezetniük azért, hogy azonosítani tudják a náluk vezetett ún. amerikai számlákat, és azokról az amerikai adóhatóság („IRS” = Internal Revenue Services) részére a szükséges információkat jelenteni tudják.
A FATCA közel 150000 pénzügyi szervezetet érint világszerte, a hitelintézetek mellett befektetési vállalatokat, alapkezelőket, brókercégeket és biztosítókat is.
A FATCA számos kötelezettséget ró mind a pénzügyi intézményekre, mind az ügyfelekre. Ezen kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében, és azért, hogy a magyar pénzügyi intézmények mentesüljenek az egyesült államokból származó jövedelmek után kivetendő 30 %-os forrásadó levonási kötelezettség alól, Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok 2014. február 4-én aláírta a kétoldalú kormányközi megállapodást (Intergovernmental Agreement, IGA) a két ország adóhatóságai közötti automatikus adatcsere és a FATCA rendelkezésekben meghatározott feladatok teljesítésének támogatására,
Ezzel összhangban a magyar Parlament elfogadta a 2014. évi XIX. törvényt a kormányközi FACTA megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról (FATCA törvény). A FATCA törvény 2014. július 1. napjától kezdően számos új kötelezettséget ír elő mind a hazai pénzügyi intézetek, mind pedig az ügyfelek részére.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénynek a FATCA törvény 22. §-a által beiktatott 288/B. §-a alapján a Citibank az alábbiakról tájékoztatja Önt:
(a) A 2014. július 1. napján, vagy azt követően újonnan nyitott számlák esetében a Citibank köteles elvégezni a számlatulajdonos illetőségvizsgálatát. Az illetőségvizsgálat célja annak meghatározása, hogy a számlatulajdonos adózási szempontból belföldi illetőségűnek minősül-e az Amerikai Egyesült Államokban. Az illetőségvizsgálat alapja a számlatulajdonos által kötelezően teendő nyilatkozat.
(b) Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 43/B. – 43/C. §-a alapján a Citibankot az állami adóhatóság (NAV) felé az adóévet követő év június
30-ig teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség terheli a FATCA törvény szerinti, egyesült államokbeli személyek által fenntartott számlák tekintetében. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed többek között a következő adatokra:
a. az egyesült államibeli személy neve, címe, egyesült államokbeli adóazonosítója,
b. az adott számla (számlák) adatai,
c. a megfizetett vagy jóváírt kamat teljes bruttó összege.
(c) A Citibank által a NAV részére átadott adatokat a NAV automatikus információcsere keretében továbbítja az IRS-nek.
A FATCÁ-val és a kormányközi megállapodással kapcsolatban, valamint az adózási dokumentumok tekintetében további információt talál az alábbi honlapon angol nyelven: www.irs.gov.
Amennyiben Ön új bankszámlát nyit vagy a Citibank által nyilvántartott, meghatározott személyes adatot változtat, köteles kitölteni a FATCA Tájékoztató és Nyilatkozat című nyomtatványunkat.
Amennyiben Ön az Egyesült Államokban adózási szempontból belföldi illetőségű, Ön köteles a nyilatkozaton kívül még egy W9-es formanyomtatvány-t is kitölteni, amelyhez rendelkezésre áll egy W9-es Form Kitöltési segédlet is.
Amennyiben Ön adózási szempontból NEM az Egyesült Államokban belföldi illetőségű, a Citibank az adójogi előírásoknak való megfelelés érdekében fenntartja a jogot, hogy Öntől további adatokat, dokumentumokat, valamint nyilatkozatokat kérjen, mint például a W8-BEN formanyomtatvány amely kitöltéséhez szintén rendelkezésre áll a W8-BEN Form Kitöltési segédlet.
Kérjük, a kitöltött és aláírt nyilatkozat(ok)at a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Lakossági Dokumentációs Osztály 1367. Budapest, Pf. 123. címre visszaküldeni vagy bankfiókunkban leadni szíveskedjék!
Bankfiókjaink és azok nyitvatartásának adatait itt érheti el.
Az alábbi linkre kattintva letöltheti Kérdések és válaszok a FATCA szabályozásról (Ügyfelek) című dokumentumot, ami segítséget nyújthat a FATCA szabályozással kapcsolatban.
Amennyiben Önnek további, adótanácsadást nem igénylő kérdése merülne fel, kérjük forduljon bankárához vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-1-288-8888-as telefonszámon.
Print